Geen producten in winkelwagen
Menu

Werken met menselijk lichaamsmateriaal vereist hoge eisen en continue monitoring

Het UMC Utrecht is een publieke instelling met de volgende kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Het UMC Utrecht heeft de taak ‘state of the art’ zorg te bieden waar bijzondere kennis en expertise voor nodig is, toonaangevend wetenschappelijk onderzoek van ‘bench tot bedside’ te verrichten en een uitstekende opleiding te bieden aan studenten, (bio)medische onderzoekers, artsen en andere zorgverleners.

Probleemstelling

De Centrale Biobank in het UMC Utrecht is opgericht om menselijk lichaamsmateriaal bestemd voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek te verzamelen, indien nodig te bewerken, op te slaan onder gecontroleerde omstandigheden, te beheren en vervolgens weer uit te geven voor specifiek medisch wetenschappelijk onderzoek. Dit patiëntmateriaal wordt veelal opgeslagen in -80°C vriezers of in stikstofvaten met een temperatuur van circa -180°C. Continue monitoring en bewaking van temperaturen is vanuit kwaliteitsoogpunt vereist zodat meteen gereageerd kan worden bij storingen.

Oplossing

Voor het monitoren en bewaken van temperaturen heeft het UMC Utrecht gekozen voor TempWeb. Daarnaast kan het systeem via historische rapportages inzichtelijk maken hoe het temperatuurverloop in de tijd is geweest. Dus wat was de laagste of hoogste temperatuur, hoe lang duurde die situatie en of de temperatuurschommeling plotseling of geleidelijk ontstond.

Toepassing meetinstrumenten

Binnen de divisie Laboratoria en Apotheek maken veel afdelingen inmiddels gebruik van TempWeb. Hierdoor ontstaat binnen de divisie uniformiteit in de temperatuurregistratie en een eenduidige werkwijze. Bij vragen of storingen in TempWeb is Gullimex het centrale contact.

Referentie

“TempWeb geeft ons een gerust gevoel. We weten nu hoe de temperatuur zich gedraagt in onze vriezers en stikstofvaten, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met TempWeb voldoen we bovendien aan de eisen die de regelgeving ons oplegt. Als academisch ziekenhuis leggen we de lat hoog en dat vergde ook van Gullimex de nodige inspanningen. Er zijn nog steeds wensen om tot verbeteringen te komen, maar los daarvan zijn we tevreden over de dienstverlening van Gullimex.”

Fokke Terpstra, manager Biobank in het UMC Utrecht

Casestudy UMC UtrechtWilt u meer weten over de oplossing met TempWeb?

Joke Abé

Accountmanager Inside Sales
+32 53 80 97 54
j.abe@gullimex.be

Joke Abé
Wenst u op de hoogte te blijven?