Geen producten in winkelwagen
Menu

Kennispartner op het gebied van HACCP

Gullimex is HACCP specialist en marktleider op het gebied van voedselveiligheid. Als kennispartner adviseren wij u graag over uw situatie en denken mee over de beste oplossingen voor het monitoren van o.a. temperatuur. Als ondernemer in de voedingsmiddelenindustrie bent u volgens de Belgische wetgeving verplicht te voldoen aan de richtlijnen van HACCP. De voorschriften van HACCP zijn voor veel bedrijven lastig en zeer omvangrijk. Elk bedrijf dat levensmiddelen en/of diervoeders produceert, verwerkt of distribueert moet volgens de Europese Hygiëneverordening, een voedselveiligheidsplan opstellen op basis van de 7 basisprincipes van het voedselveiligheidssysteem HACCP. Daarin staan de richtlijnen voor het gehele proces van inkoop, ontvangst, productieproces, opslag, verkoop en transport beschreven. Ondernemers die werken volgens HACCP moeten in staat zijn om veilig voedsel te kunnen produceren.

Het voedselveiligheidssysteem HACCP is de afkorting van Hazard Analysis Critical Control Points. HACCP is een risicoanalyse voor het productieproces van levensmiddelen. Bedrijven die voeding produceren of verwerken dienen de mogelijke risico’s te beschrijven in een voedselveiligheidsplan. De kritische controlepunten van het productieproces worden bepaald. Er wordt gemeten, genoteerd, gecontroleerd en geregistreerd. Het voedselveiligheidsplan dient er voor te zorgen dat voor iedere geconstateerde afwijking een passende maatregel getroffen wordt.

HACCP is een preventief voedselveiligheidssysteem die door bedrijven zelf uitgevoerd dient te worden. De gezondheidsrisico’s worden bepaald en er wordt gekeken of deze risico’s beheersbaar zijn. Wordt het proces beheerst dan wordt de veiligheid van het product aanzienlijk verhoogd.

HACCP voedselveiligheidssysteem

Het HACCP systeem draait op volgende kernprincipes:

  • Breng potentiële risico’s van de verschillende productiefases binnen het bedrijf in kaart
  • Bepaal de kritische controlepunten (CCP’s). Dit zijn de kritische punten binnen het productieproces die continu gecontroleerd en beheerst moeten worden.
  • Per CCP dient een norm vastgesteld te worden.
  • Registreer en monitor de verschillende CCP’s. Bepaal hoe de kritische controle punten beheerst kunnen worden.
  • Stel maatregelen op. Welke maatregelen moeten ondernomen worden wanneer één van de CCP’s niet aan de vastgestelde norm voldoet.
  • Om de voedselveiligheid te garanderen moet het preventieve voedselveiligheidssysteem HACCP, regelmatig gecontroleerd worden of deze ook aan de internationale standaarden voldoet.
  • Registreer, documenteer, bewaak, alarmeer en controleer.

Meetinstrumenten en registratiesystemen volgens HACCP

Inspelend op de wetgeving en strenge richtlijnen inzake HACCP hebben wij ons gespecialiseerd in handmatige en geautomatiseerde oplossingen om de temperatuurregistratie te vereenvoudigen. Vaak worden de registraties nog handmatig uitgevoerd. Dit is een tijdrovende en uitdagende opgave. Bovendien ontsnapt het monitoren van onder andere temperatuur wel eens aan de aandacht. Dit proces kan verbetert en vereenvoudigt worden. Wenst u dit proces te automatiseren en digitaliseren? Als kennispartner denken wij graag met u mee en adviseren wij u voor dé beste oplossing! Onze oplossingen zorgen voor een sluitende registratie, zodat u voldoet aan de strenge HACCP-richtlijnen en staat u niet voor onverwachte verrassingen bij diverse controles.

 

Wetgeving en HACCP-richtlijnen

De procedures die in de wetgeving beschreven staan zijn een uitwerking van de HACCP-beginselen. De Belgische wetgeving is op basis van de Europese wetgeving en is toepasbaar op alle horeca bedrijven en bedrijven met vergelijkbare processen (slagers, bakkers,  etc.). In de wetgeving wordt beschreven wat de eisen zijn betreffende inkoop, ontvangst, productieproces, opslag, verkoop en transport van voedingsmiddelen. Bent u werkzaam in een hotel, café, restaurant, grootkeuken? Of verstrekt u voedingsmiddelen op locatie aan derden zoals een cateringbedrijf? Dan dient u eveneens aan deze wetgeving te voldoen. Evenals de administratieve werkzaamheden van de hieruit voortvloeiende controles en registraties. De richtlijnen zijn zo opgesteld dat alle bedrijven er voor dienen te zorgen dat voedsel geen negatief gevolg heeft voor de consument.

 

Kalibratieservice volgens HACCP-richtlijnen

Temperatuurbeheersing is één van de kritieke controlepunten binnen het HACCP-plan. Om de temperatuur correct te kunnen controleren en beheersen zijn betrouwbare meetinstrumenten nodig. Daarom is het verplicht om meetinstrumenten 1 x per jaar op correctheid te controleren.

Eenmaal een meetinstrument aangekocht kan de ondernemer vaak niet meer zonder. In ons ServiceCenter in Borne bieden wij de mogelijkheid om voedselthermometers en temperatuurloggers te laten controleren en kalibreren. Indien u aangemeld bent voor de kalibratieservice krijgt u twee weken voor het verstrijken van de certificaatdatum een oproep om uw meetinstrument ter controle op te sturen. Het meetinstrument wordt gecontroleerd en gekalibreerd. Na het afronden van de kalibratie voldoet het meetinstrument opnieuw aan de HACCP-eisen.

Werkwijze kalibratieservice

Normaal wordt er gekalibreerd op twee kalibratiepunten. Bij Gullimexkalibreren we de insteekvoeler van voedselthermometers op drie kalibratiepunten. De kalibratie van de insteekvoeler wordt uitgevoerd in stabiele thermostaatbaden bij 0°C, 120°C en -20°C.

Behalve voedselthermometers worden ook meetinstrumenten met infrarood optiek gekalibreerd. Dit gebeurd bij 0°C, 20°C en 60°C.

Wenst u op de hoogte te blijven?