Geen producten in winkelwagen
Menu

HACCP en voedselveiligheid

Het NVWA heeft afgelopen jaar helaas moeten constateren dat de hygiëne-voorschriften ten behoeve van HACCP en voedselveiligheid niet door alle horeca ondernemers nageleefd wordt. Daaropvolgend hebben de overtreders een schriftelijke waarschuwing of zelfs een boete gekregen. Ieder bedrijf dat een hygiënecode fysiek aanwezig dient te hebben op het bedrijf, wordt jaarlijks gecontroleerd door het NVWA. Bent u voldoende op de hoogte? En bent u bekend met de voorschriften op gebied van HACCP en voedselveiligheid?

Voorschriften HACCP en voedselveiligheid

De voorschriften zijn voor veel bedrijven zeer omvangrijk. En bovendien lastig na te leven. Elk bedrijf dat levensmiddelen en/of diervoeders produceert, verwerkt of distribueert moet volgens de Europese Hygiëneverordening een voedselveiligheidsplan opstellen. Een plan volgens de 7 basisprincipes van het voedselveiligheidssysteem HACCP. De richtlijnen beschrijven het gehele proces van inkoop, ontvangst, productieproces, opslag, verkoop en transport. Ondernemers die werken volgens deze richtlijnen moeten in staat zijn veilige levensmiddelen te kunnen produceren.

HACCP richtlijnen

Met de richtlijnen van HACCP loopt men het hele productieproces binnen een bedrijf na. Elk gevaar met betrekking tot de veiligheid van het voedsel wordt in kaart gebracht. In samenhang met de risico’s wordt in het voedselveiligheid plan beschreven hoe de risico’s beheerst gaan worden. Een hazard staat voor een gevaar dat in het product aanwezig kan zijn. Dit gevaar kan een bedreiging vormen voor het welzijn van de consument. De CCP’s zijn de kritieke punten in het proces die beheerst moeten worden om gevaren te voorkomen. Het HACCP voedselveiligheidssysteem draait op 7 principes.

 • Breng de potentiële gevaren van de verschillende productiefasen in kaart binnen het bedrijf
 • Bepaal de kritieke punten (CCP’s).
  • Dit zijn de punten binnen het proces die continu gecontroleerd en beheerst dienen te worden
 • Per CCP moet een norm vastgesteld worden
 • Registreer en monitor de verschillende CCP’s.
  • Bepaal hoe deze kritieke punten gecontroleerd moeten worden
 • Stel maatregelen op.
  • Welke actie moet ondernomen worden wanneer één van de CCP’s niet aan de vastgestelde norm voldoet
 • Om de veiligheid te kunnen garanderen moet het HACCP voedselveiligheid plan regelmatig gecontroleerd worden of deze aan de eisen voldoet
 • Registreer, bewaak, alarmeren en controleer

Hygiënecode per branche

Om het voor u als ondernemer te vereenvoudigen hebben de brancheorganisaties hygiënecodes opgesteld. U kunt er voor kiezen om volgens de goedgekeurde, kant-en-klare hygiënecode van een brancheorganisatie te werken. Wanneer u werkt volgens de hygiënecode kunt u de veiligheid van uw producten waarborgen. Indien u voldoet aan de hygiënecode, voldoet u automatisch aan de richtlijnen van HACCP. Bovendien zorgt dit er voor dat u niet voor verrassingen komt te staan gedurende de controles van het NVWA.

De juiste oplossingen voor uw HACCP voedselveiligheidsplan

Als HACCP specialist adviseren wij u graag over uw situatie. Wij denken met u mee over de beste oplossingen voor het monitoren van o.a. temperatuur. Inspelend op de strenge richtlijnen heeft Gullimex zich gespecialiseerd in handmatige en geautomatiseerde oplossingen om de temperatuurregistratie te vereenvoudigen.

Geautomatiseerde oplossing voor HACCP temperatuurregistratie

Voldoet u aan de richtlijnen van HACCP maar u wilt het proces van bijvoorbeeld temperatuurregistraties vereenvoudigen? Dan kunt u kiezen voor geautomatiseerde oplossingen. Oplossingen waarmee de meetresultaten direct in de cloud opgeslagen worden en online 24/7 beschikbaar zijn. De resultaten zijn al tijdens de metingen in te zien. Daardoor heeft u altijd en overal controle en niet tot na afloop hoeft te wachten op de meetresultaten. Grenswaarden kunnen vooraf ingesteld worden. Wanneer één van de ingestelde waarden overschreden wordt, krijgt u een alarmering per sms of e-mail.

Een geautomatiseerd temperatuurregistratie systeem zorgt er voor dat u niet te veel tijd en geld investeert in het meten en registreren. Bovendien zal het monitoren u niet aan de aandacht ontsnappen. Bij eventuele controles komt u daardoor niet voor verassingen te staan. Met de rapportages kunt u aantonen dat u een sluitende registratie heeft en dat de producten die u levert veilig zijn. Ze voldoen bovendien aan de richtlijnen van HACCP.

Wenst u op de hoogte te blijven?