Geen producten in winkelwagen
Menu

Hygiena

Bedrijven werken in een steeds strengere omgeving en dienen te voldoen aan tal van richtlijnen om uiteindelijk aan de eindverbruiker te kunnen leveren. Overheden en producenten proberen elke vorm van risico op verontreinigde of bedorven producten uit te sluiten. Diverse richtlijnen beschrijven het gehele proces van inkoop, ontvangst, productieproces, opslag, verkoop en transport. De noodzaak is voor zowel de voedingsindustrie als de medische- en farmaceutische sector groot om een uitgebreide hygiëne controle uit te voeren na reiniging, zodat micro-organismen als Listeria, Salmonella, E.Coli en Entero-bacterieën gedetecteerd kunnen worden.

Veel bedrijven vertrouwen op de producten van Hygiena om te voldoen aan de wereldwijde voedselveiligheidsnormen, de productkwaliteit te verbeteren en hun merk te beschermen. Het assortiment van Hygiena bestaat uit gebruiksvriendelijke, snelle voedselveiligheidstests en luminometers. Kwaliteitsmanagers kunnen het schoonmaakproces snel controleren met diverse ATP-sneltesten. Ze kunnen residuen identificeren met kleurtesten en pathogenen opsporen met behulp van DNA-testen op monsters, grondstoffen en afgewerkte producten.

Wanneer gebruikt u welke luminometer?

U kunt residutesten en pathogenentesten als kleurentesten uitvoeren zonder luminometer. Voor ATP-testen en microbiologische testen kunt u wel een luminometer gebruiken. Als u een algemene oppervlakte test doet voor hygiënecontrole, dan is de SystemSURE Plus in combinatie met de UltraSnap (oppervlakte) en AquaSnap (spoelwater) voldoende voor een betrouwbaar en reproduceerbaar resultaat. Wenst u toch ook microbiologische testen uit te voeren, zoals Entero, E.Coli, Coliformen of totaal kiemgetal? Dan kunt u kiezen voor de EnSURE luminometer.

Hoe werkt een meting met Hygiena?

Elke sneltest van Hygiena wordt in principe op dezelfde manier uitgevoerd. Het oppervlak wordt ‘geswabt’. De swab wordt daarna geactiveerd door de vloeistof in het reservoir bovenin de swab naar beneden te knijpen.

Bij een ATP-test bijvoorbeeld, reageert de vloeistof op het aanwezige ATP en zet licht vrij. De ATP-meters detecteren de aanwezigheid van ATP (Adenosine Tri Phosphate) op een werkoppervlak of in watermonsters. Aanwezigheid van ATP op gereinigde oppervlakken of in (spoel)water wijst op biologische contaminatie. Krijgt u een ATP bevestiging, dan moet u het schoonmaakproces opnieuw uitvoeren.

Silliker rapport

Onderzoek van adviesbureau Silliker toont aan dat de ATP-sneltesten van Hygiena het best scoren op het gebied van gevoeligheid en reproduceerbaarheid.

Wenst u op de hoogte te blijven?