Geen producten in winkelwagen
Menu

Wie zijn wij?

Bij Gullimex zijn we trots op onze cultuurwaarden. Zo zijn de open sfeer en de sterke ‘samen-cultuur’ opvallend. Wat kan je nog meer verwachten wanneer je bij ons komt werken:

We handelen vanuit onze kernwaarden

Wie zijn we, wie willen we zijn en hoe gaan we te werk binnen onze organisatie? Om deze vragen te beantwoorden, hebben we een aantal kernwaarden gedefinieerd. Het zegt iets over ons DNA en over ons gedrag in- en extern; het zijn de essentiële en duurzame principes van onze organisatie. De door ons gedefinieerde kernwaarden zijn:

  • Gepassioneerd
  • Innovatief
  • Respectvol
  • Ambitieus
  • Feitelijk

Intern beter bekend als onze “GIRAF”.

De GIRAF kom je letterlijk in onze kantoren tegen, maar ze is ook een onderdeel van onze evaluatiecyclus. We hechten veel waarde aan deze kernwaarden. Daarom vind je ze overal in terug.

Ook onder en na werktijd vinden we elkaar

Wij vinden plezier een belangrijk onderdeel van werk. De vrijdagmiddag borrel is inmiddels niet meer weg te denken, maar ook de diverse competities (darten, tafelvoetbal) maken dat er onder werktijd even een momentje is om te ontspannen. We vinden die saamhorigheid heel belangrijk. Iedereen werkt hard en dan is het ook goed om in een andere context samen te zijn en op een ludieke manier een teamgevoel te creëren.

 

Visie Gullimex

Bedrijven willen graag geholpen worden, daar waar het monitoren van kritische processen vanuit regelgeving verplicht wordt gesteld en objectiviteit vereist. Ze willen kunnen claimen dat ze in control zijn, zowel naar toezichthoudende instanties, als naar andere relevante stakeholders. Het is daarmee één van hun USP’s.

 

Missie Gullimex

Onze missie is de kennispartner zijn voor organisaties die de juiste omgang met kritieke processen rondom o.a. temperatuur, HACCP en hygiëne als belangrijke KPI voor de performance van hun organisatie en daarmee belofte van hun merk zien.

 

Strategie Gullimex

Met een totaalconcept waarbij de opslag en gebruik van relevante data centraal staat, de top 100 van geselecteerd marktsegmenten in de Food, Medisch-pharma en Coldchain bewerken. Deze aanpak brengt levering van fysieke producten alsook kalibratiediensten, service en onderhoud met zich mee. Onze monitoringsplatformen (waaronder de Sensor2Web en RmoniWeb platformen van onze leverancier Rmoni) maken data-analyse mogelijk.

We hebben oog voor vitaliteit

Gullimex Academy
We proberen het optimale uit mensen te halen, waarbij kennis, de juiste rol en duidelijkheid rondom taken en verantwoordelijkheden belangrijke aspecten zijn, zodat je een zinvolle bijdrage kunt leveren.

Daarnaast zijn we kennispartner voor onze klanten. Dat betekent dat we aandacht hebben voor dit aspect, door het aanbieden van opleidingen en kennissessies aan medewerkers via de Gullimex Academy.

De fysieke vitaliteit van onze medewerkers is ook een belangrijk onderdeel van de Academy. We dagen elkaar bijvoorbeeld uit in een gezamenlijke bootcamp, of krijgen ontspanningsoefeningen aangereikt door een yoga-docent.

 

We hebben aandacht voor samenwerking

De basis voor een goede samenwerking is zelfkennis en kennis over elkaar. Hierdoor ontstaat er meer begrip en vertrouwen. Wij gebruiken hiervoor DISC analyses als tool. Deze analyse brengt voorkeursgedrag en  –communicatie in beeld. Hierdoor begrijp je (beter) wat jezelf en anderen motiveert en waarom jij en anderen bepaalde keuzes maken.

Iedere collega binnen Gullimex heeft een analyse gemaakt, het is daarmee onderdeel van de sollicitatieprocedure. Met enige regelmaat bespreken we dit individueel of in groepsverband. Dit inzicht bevordert de open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit en helpt verschillen in elkaar te waarderen.