Geen producten in winkelwagen
Menu

Temperatuurbewaking tijdens transport cruciaal voor kwaliteit bloedmonsters

Temperatuurbewaking

Diagnovum verleent diagnostische zorg in de regio’s Midden- en West-Brabant en Zeeland. Huisartsen, verloskundigen en specialisten in ziekenhuizen maken daar dankbaar gebruik van. Patiënten kunnen dankzij Diagnovum voor bloedafname terecht bij een prikpost in de buurt. De organisatie voorkomt bovendien onnodige herhalingen van onderzoek wat enerzijds prettig is voor de patiënt en anderzijds de vaart erin houdt. Diagnovum werkt nauw samen met het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis (ETZ), het Bravis ziekenhuis, het ZorgSaam ziekenhuis en het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ).

Alles staat of valt met de temperatuur

Bloedafnames worden uitgevoerd volgens de NVKC richtlijnen. Om de kwaliteit van het materiaal te kunnen waarborgen stelt het laboratorium eisen aan het transport. Een van de eisen waaraan Diagnovum moet voldoen, is temperatuurbewaking. Bloedmonsters mogen zich namelijk niet in een omgeving onder 12 °C en boven 25 °C bevinden. Het materiaal gaat dan afwijken wat foutieve diagnostiek in de hand werkt. Het is daarom van belang de temperatuur te monitoren, ook tijdens het transport vanaf de prikposten naar de verschillende ziekenhuizen.

Loggers van TempWeb

Diagnovum maakt voor de monitoring gebruik van TempWeb.De ziekenhuizen ETZ en Bravis werken namelijk al met TempWeb en zowel zij als de medewerkers van Diagnovum zijn bekend met het systeem en de software. De loggers van TempWeb bleken bovendien zeer eenvoudig in het gebruik. Voor de priksters is het slechts een kwestie van de logger aan- en uitzetten aan het begin en het eind van de route. De sensoren van de loggers zijn exact gekalibreerd op de wensen van Diagnovum en registreren de temperatuur tot op een halve graad nauwkeurig. Die kalibratie gebeurt op basis van de
ISO 17025.

Zo gebruiken we het

Elke prikster maakt gebruik van een transportkoffer. In de transportkoffer zitten stabilisatoren en een temperatuurstrip. De strip doet een grove meting. Laat deze een stijging of daling zien, dan kan de prikster met behulp van de stabilisatoren zelf afkoelen of opwarmen. De loggers zijn een aanvulling op de temperatuurstrip. Ze zorgen voor registratie en geven een signaal af als de temperatuurwaarden overschreden worden. Op dit moment gebruikt Diagnovum zes eigen loggers en zeven loggers van het ETZ. Diagnovum telt zo’n 150 medewerkers bloedafname die de loggers steekproefsgewijs meenemen. Deze steekproefsgewijze registratie blijkt goed te werken in de praktijk.

Wat levert het op?

Marja Simons, kwaliteitsfunctionaris: ‘De tijdwinst is super. De priksters moesten altijd formulieren meenemen en handmatig invullen. Met zo’n temperatuurlogger hoeft dat niet meer. Komt de medewerker terug in het ziekenhuis, dan leest het daar aanwezige access point van TempWeb automatisch de logger uit. Overschrijdt de temperatuur tijdens het transport de toegestane waarden, dan gaat er een rood lampje branden. Het systeem verstuurt dan gelijk een mailtje naar de regiocoördinator. Hij of zij gaat na wat er precies aan de hand is. Ondertussen houden wij het materiaal apart terwijl de klinisch chemicus het materiaal beoordeeld op bruikbaarheid. Met het monitoren van de temperatuur blijft de kwaliteit van het geprikte materiaal gehandhaafd.

Referentie

Het is fijn dat Gullimex onze specifieke wensen wil omzetten naar aanpassingen en dat ze denken in mogelijkheden. Daardoor sluit het systeem goed aan bij wat we nodig hebben.

Marja Simons, kwaliteitsfunctionaris Diagnovum