Geen producten in winkelwagen
Menu

Kennispartner op het gebied van HACCP

Gullimex B.V. is HACCP specialist en marktleider op het gebied van voedselveiligheid. Als kennispartner adviseren wij u graag over uw situatie en denken mee over de beste oplossingen voor het monitoren van o.a. temperatuur. Als ondernemer in de voedingsmiddelenindustrie bent u volgens de Nederlandse wetgeving verplicht te voldoen aan de richtlijnen van HACCP. De voorschriften zijn voor veel bedrijven lastig en zeer omvangrijk. 

Elk bedrijf dat levensmiddelen en/of diervoeders produceert, verwerkt of distribueert moet volgens de Europese Hygiëneverordening, een voedselveiligheidsplan opstellen op basis van de 7 basisprincipes van het voedselveiligheidssysteem HACCP. Daarin staan de richtlijnen voor het gehele proces van inkoop, ontvangst, productieproces, opslag, verkoop en transport beschreven. Ondernemers die werken volgens HACCP lijsten moeten in staat zijn om voedsel te kunnen produceren die geen gevaren voor de gezondheid met zich meebrengen. Ieder bedrijf dat een hygiënecode fysiek aanwezig dient te hebben op het bedrijf, wordt jaarlijks gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

HACCP betekenis

Het voedselveiligheidssysteem HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. De betekenis hiervan is dat dit de risicoanalyse voor het productieproces van levensmiddelen is. Bedrijven die voeding produceren of verwerken dienen de mogelijke risico’s te beschrijven in een voedselveiligheidsplan. De kritische controlepunten van het productieproces worden bepaald. Er wordt gemeten, genoteerd, gecontroleerd en geregistreerd. Het HACCP plan bestaat uit regels en dient er voor te zorgen dat voor iedere geconstateerde afwijking een passende maatregel getroffen wordt.

HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf uitgevoerd dient te worden. De gezondheidsrisico’s worden bepaald en er wordt gekeken of deze risico’s beheersbaar zijn. Door deze risico’s vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het voedsel aanzienlijk verhoogd.

HACCP regels

Het voedselveiligheidssysteem draait op volgende kernprincipes:

  • Breng potentiële risico’s van de verschillende productiefases binnen het bedrijf in kaart.
  • Bepaal de kritische controlepunten (CCP’s). Dit zijn de kritische beheerspunten binnen het productieproces die continu gecontroleerd en beheerst moeten worden.
  • Geef per CCP aan wat de norm dient te zijn.
  • Registreer en monitor de verschillende CCP’s. Stel vast hoe de CCP’s beheerst kunnen worden.
  • Stel vast welke maatregelen ondernomen moeten worden wanneer één van de CCP’s niet aan de vastgestelde norm voldoet.
  • Om de voedselveiligheid te garanderen moet het preventieve voedselveiligheidssysteem HACCP, regelmatig gecontroleerd worden of deze ook aan de internationale standaarden voldoet.
  • Registreer, documenteer, bewaak, alarmeer en controleer.

Als er aan de norm van deze kernprincipes voldaan wordt, bestaat de mogelijkheid voor een organisatie om een HACCP certificaat te verkrijgen. Met dit certificaat geeft een organisatie aan dat zij volgens de richtlijnen van het HACCP systeem werkt.

 

HACCP en hygiënecodes

De procedures die in de hygiënecode beschreven staan zijn een uitwerking van de HACCP-beginselen. De hygiënecode is op basis van de Europese wetgeving en is toepasbaar op alle horeca bedrijven en bedrijven met vergelijkbare processen (slagers, bakkers, sportkantines etc.). In een goedgekeurde hygiënecode wordt beschreven wat de eisen zijn betreft de inkoop, ontvangst, productieproces, opslag, verkoop en transport van voedingsmiddelen. De hygiënecode dient op ieder bedrijf dat werkt met voedingsmiddelen aanwezig te zijn. Bent u werkzaam in een hotel, café, restaurant, grootkeuken? Of verstrekt u voedingsmiddelen op locatie aan derden zoals een cateringbedrijf? Dan dient u aan de richtlijnen van de hygiënecode te voldoen. Evenals de administratieve werkzaamheden van de hieruit voortvloeiende controles en registraties. Voldoet u aan de hygiënecode, voldoet u ook aan de richtlijnen van HACCP. De richtlijnen zijn zo opgesteld dat alle bedrijven er voor dienen te zorgen dat voedsel geen negatief gevolg heeft voor de consument.

Ervaringen van onze klanten

Lees het volledige verhaal

 

Kalibratieservice volgens de richtlijnen van HACCP

Eén van de kritische controlepunten is temperatuur. Om de temperatuur te kunnen controleren en te beheersen zijn kwalitatief, hoogwaardige meetinstrumenten nodig. Onze meetinstrumenten worden namelijk veelal gebruikt gedurende veeleisende omstandigheden. Het is van essentieel belang dat de meetinstrumenten ook tijdens deze omstandigheden uiterst nauwkeurig blijven meten. De HACCP regelgeving verplicht de ondernemer dan ook om de meetinstrumenten 1 x per jaar ter controle aan te bieden.

Eenmaal een meetinstrument aangeschaft kan de ondernemer vaak ook niet meer zonder. In onze ServiceCenter in Borne bieden wij de mogelijkheid om voedselthermometers en temperatuurloggers te laten controleren en kalibreren. Indien u aangemeld bent voor de oproepservice krijgt u twee weken voor het verstrijken van de certificaatdatum een oproep om uw meetinstrument ter controle aan te bieden. Wij zorgen er voor dat de jaarlijkse controle niet vergeten wordt. Het meetinstrument wordt gecontroleerd en gekalibreerd. Na het afronden van de kalibratie voldoet het meetinstrument weer aan de HACCP eisen.

Werkwijze kalibratieservice

Waar normaal gesproken wordt gekalibreerd op twee kalibratiepunten, kalibreren wij de insteekvoeler van de voedselthermometer op drie kalibratiepunten. De kalibratie van de insteekvoeler wordt uitgevoerd in stabiele thermostaatbaden bij 0°C, 120°C en -20°C.

Behalve de voedselthermometers worden ook de meetinstrumenten met infrarood optiek gekalibreerd. Dit gebeurd bij 0°C, 20°C en 60.

Meld u aan voor onze kalibratieservice

Altijd op de hoogte blijven?

Wij willen u graag blijven informeren. Na inschrijving ontvangt u de laatste trends en ontwikkelingen direct in uw mailbox!

Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij jouw gegevens verwerken.