Geen producten in winkelwagen
Menu

Hygiënecontrole in de vleesindustrie

Bij jaarlijkse controles van het NVWA wordt nog te vaak geconstateerd dat o.a. vleesverwerkende bedrijven problemen hebben om te voldoen aan de hygiënevoorschriften en richtlijnen van bijvoorbeeld HACCP. Hygiënecontroles worden vaak niet uitgevoerd en de hieruit voortkomende registraties en documentaties ontbreken regelmatig. De voorschriften van HACCP zijn voor veel bedrijven zeer lastig en omvangrijk. De regels zijn moeilijk te hanteren, waardoor bedrijven bij controles vaak in problemen komen.

Richtlijnen van HACCP

Als ondernemer in de vleesindustrie bent u volgens de Nederlandse wetgeving verplicht te voldoen aan de richtlijnen van HACCP. Elk bedrijf dat levensmiddelen en/of diervoeders produceert, verwerkt of distribueert moet volgens de Europese Hygiëneverordening, een voedselveiligheidsplan opgesteld hebben op basis van de 7 basisprincipes van het voedselveiligheidssysteem HACCP. In het HACCP plan staan de richtlijnen voor het gehele proces van inkoop, ontvangst, productieproces, opslag, verkoop en transport beschreven. Men moet in staat zijn veilig voedsel te produceren indien gewerkt wordt volgens HACCP.

Het voldoen aan wereldwijde voedselveiligheidsnormen, het beschermen van uw merk en het verbeteren van de productkwaliteit is dus van cruciaal belang voor de vleesindustrie. Daarom vertrouwen veel vleesverwerkers op de hygiëneproducten van Hygiena. Het productgamma bestaat uit gebruiksvriendelijke, snelle voedselveiligheidstests en luminometers. Kwaliteitsmanagers kunnen snel het schoonmaakproces controleren met ATP-sneltesten, residuen identificeren met kleur veranderende testen en pathogenen opsporen met behulp van DNA-testen op monsters, grondstoffen en afgewerkte producten.

Welke type hygiënecontroles kunnen uitgevoerd worden?

De controles worden in slachtruimtes onder andere uitgevoerd op machines, transportbanden en messen. De messen worden vaker ontsmet om kruisbesmetting te voorkomen. Machines en transportbanden worden dagelijks gereinigd en gedesinfecteerd. Om de reinigingsmethode te testen op 100% betrouwbaarheid worden ATP metingen of microbiologische testen uitgevoerd voor een extra reinigingscheck.

Testen Type test
ATP testen (met luminometer) ATP sneltest
✔ SuperSnap ✔ High Sensitive Oppervlakte test
✔ UltraSnap ✔ Oppervlakte test
✔ AquaSnap ✔ (Spoel)water
Pathogenen (zonder luminometer) Pathogenen test
Listeria ✔ Kleurentest
✔ Salmonella ✔ Kleurentest
Residu (zonder luminometer) Residu test
✔ Spotcheck Plus ✔ Kleurentest
✔ Pro Clean Proteïne ✔ Kleurentest
✔ AllerSnap ✔ Kleurentest
✔ Allerflow glutentest ✔ Kleurentest
Microbiologisch testen (met luminometer) Microbiologisch testen
MicroSnap E.Coli, Entero, Coliformen, KVE)
Zymosnap ALP pasteurisatieproces
CrossCheck Test om kruisbesmetting te meten

Welke luminometer wordt er gebruikt in de vleesindustrie?

Om de reinigingsmethode te controleren is een algemene oppervlakte test voor hygiënecontrole met de SystemSure Plus ATP meter in combinatie met de UltraSnap (oppervlakte) en AquaSnap (spoelwater) voldoende om een betrouwbaar en reproduceerbaar resultaat te krijgen. Te veel ATP wijst op biologische contaminatie, wat zou betekenen dat de reiniging opnieuw gestart dient te worden. Wanneer er ook microbiologische testen uitgevoerd moeten worden (Entero, E.Coli, Coliformen of Totaal Kiemgetal) vervalt de SystemSure Plus en zal er gebruik gemaakt moeten worden van de EnSURE luminometer.

Wilt u op de hoogte blijven?