Geen producten in winkelwagen
Menu

De juiste pH-waardes meten met een pH-meter

Het is voor voedselproducenten van groot belang om de veiligheid, en daarmee de kwaliteit, van voedingswaren te waarborgen. Het meten van de pH-waarde van de producten is daar een onderdeel van. Het meten van de zuurgraad is, naast het meten van temperatuur, één van de meest belangrijke indicatoren voor de kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen. Behalve de kwaliteit en veiligheid wordt met de zuurgraad bovendien de bewaartijd bepaald.

Ook in de zorg en na het transporteren van producten is een pH-meter te gebruiken. Met de pH-meter kan de pH-waarde in het laatste spoelwater gemeten worden. Zo kan gecontroleerd worden of de reiniging het gewenste effect heeft gehad.

Onze pH-meters

Toepassingen

Betrouwbare pH-metingen voor de voedingsindustrie

De pH-waarde wordt gemeten van verschillende producten. Denk hierbij aan vlees, yoghurt, kaas en melk. Betrouwbare metingen van de pH waarde in bijvoorbeeld de vleesindustrie is essentieel. De kwaliteit van het vlees kan namelijk beïnvloed worden door diverse factoren. Bijvoorbeeld door de gezondheid, stress of voeding van het geslachte dier.

Zeker bij export kennen de meetresultaten van pH nauwe grenzen. De gemeten pH waarde bepaalt of het vlees geschikt is voor verkoop. De ideale pH-waarde ligt tussen de 0,1 pH en 7,0 pH. Stijgt de pH-waarde boven de 7,0? Dan zal het vlees afgekeurd worden.

pH-meters als extra controle na transport

Na het transport van levensmiddelen dient de tank volledig te worden gereinigd en gedesinfecteerd. Zo wordt microbiologische groei, zoals bacteriën en schimmels, voorkomen. Een grondige reiniging of desinfectie is echter niet altijd 100% betrouwbaar.

Wij bieden met de pH-meter een oplossing om de waarde in het laatste spoelwater te meten. Door dit te meten, kan gecontroleerd worden of de reiniging het gewenste effect heeft gehad.

Verhogen of verlagen pH waarde in de zorg.

Voor het reinigen van instrumenten in een wasmachine is een pH van circa 11 gebruikelijk. Een goed reinigingsmiddel bevat o.a. corrosie inhibitoren, waarmee corrosie op instrumenten wordt voorkomen. Het wassen van instrumenten met deze pH is dan ook absoluut geen probleem.

Bij het verhogen van de pH-waarde neemt de reinigende werking dus toe. Het omgekeerde ontstaat bij het verlagen van de pH. Afhankelijk van de aard van de verontreiniging kiest men voor verhogen of verlagen van de pH. 

In de zogenaamde wasstraten, waar instrumenten worden gewassen, kan een zure voorreiniging plaatsvinden met een pH van circa 3. Het is gebleken dat met name bij het verontreinigen van bloed deze zure voorreiniging goede resultaten oplevert.

Na desinfectie dienen residuen zorgvuldig van het instrument te worden verwijderd. Meting van de concentratie in het spoelwater dient onderdeel van het proces te zijn. Een betrouwbare meetmethode, van de door de mantel geabsorbeerde hoeveelheid desinfectans, is niet beschikbaar. Maar meting van de concentratie in het spoelwater is een goed alternatief. Door een adequate naspoelcyclus, met bacterievrij water, kan de hoeveelheid achtergebleven desinfectans tot aanvaardbare concentraties worden beperkt.

De pH-waarde

De afkorting pH staat voor het Latijnse ‘Potentia Hydrogenii’. Het zegt iets over de concentratie van waterstofionen. De pH-waarde is een uitdrukking voor de zuurgraad. Dit kan zijn van bijvoorbeeld een waterige oplossing of van semi-vaste voedingsmiddelen. Denk hierbij aan vleeswaren.

De pH-waarde wordt uitgedrukt in de pH schaal. Dit is een oplopende schaal van 0 tot 14. Hierbij is een lage pH-waarde zuur is en een waarde van 7 pH-neutraal. Alle waardes van boven de 7 worden basisch of alkalisch genoemd. Dus is de pH-waarde hoger, dan is het product minder zuur. En is de pH lager, dan is het product juist zuurder. 

 

Wat is een pH-meter?

Een pH-meter biedt de mogelijkheid om de pH-waarde van een product nauwkeurig te meten. Eén van de belangrijkste onderdelen van een pH-meter is de pH-elektrode. Zo zijn er verschillende elektroden beschikbaar voor verschillende toepassingen.

Bij Gullimex kunt u digitale pH-meters kopen van het merk Ebro.

Met de eenvoudig te bedienen meters zijn de waardes af te lezen in verschillende producten of oplossingen. 

Naast de vaak gebruikte meters, kunt u ook een complete set kopen. Namelijk de Ebro ST 1000 pH-meterset. Deze set bevat alle benodigdheden om eenvoudig de zuurgraad te meten van bijvoorbeeld uw vleeswaren.

 

Een pH-meter kalibreren

 

Het is van belang om regelmatig een pH-meter te laten kalibreren. Alleen zo kunnen betrouwbare metingen gegarandeerd worden. Het kalibreren, of ijken, van een meetinstrument kunt u jaarlijks laten verzorgen door Gullimex. Wij hebben daarvoor een unieke service ontwikkeld. 

Gullimex biedt de mogelijkheid om alle meetinstrumenten jaarlijks te laten controleren en te laten kalibreren. Wanneer u bent aangemeld voor deze service, krijgt u enkele weken voor kalibratie bericht van ons. U kunt dan uw meetinstrument ter controle aan te bieden.

Meld u aan voor onze kalibratieservice

Altijd op de hoogte blijven?

Wij willen u graag blijven informeren. Na inschrijving ontvangt u de laatste trends en ontwikkelingen direct in uw mailbox!

Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij jouw gegevens verwerken.